การใช้งาน juju นอกจากการใช้คำสั่งผ่านทาง command line แล้ว ยังใช้งานผ่าน GUI ได้ ด้วยการติดตั้ง juju-gui

วิธีการติดตั้ง และใช้งาน juju-gui เริ่มจากการติดตั้ง juju ตัวอย่างนี้ผมใช้งาน juju บน Ubuntu local นะครับ (ดูวิธีการติดตั้ง juju บน local ได้จาก ที่นี่ ครับ)

หลังจากที่รันคำสั่ง

$ juju bootstrap

เพื่อสร้าง environment บน local เรียบร้อยแล้ว

ให้ deploy juju-gui ด้วยคำสั่ง

$ juju deploy juju-gui

เมื่อสั่ง deploy เรียบร้อยแล้ว ลองใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบสถานะดู

สังเกตดูว่า service ของ juju-gui รันอยู่บน machine 1 (ในบางเวอร์ชัน การ deploy juju-gui จะต้องสร้าง machine ขึ้นมาก่อน แล้ว deploy โดยระบุว่าติดตั้ง machine ใด แต่ในตัวอย่างนี้ ไม่เกิดปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมีการสร้าง machine และ deploy service บน machine ดังกล่าวให้อัตโนมัติแล้ว)

จากนั้นรันคำสั่ง

$ juju expose juju-gui

เพื่อเปิดการทำงานของ juju-gui แล้วรอสักครู่จนกว่า status ของ service juju-gui จะเป็น started

จากนั้นลองเอา public-address ของ service juju-gui ไปวางบน web browser

ในส่วนของรหัสผ่านนั้น โดยทั่วไปจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์ config โดยที่นี้ถูกเก็บอยู่ที่ path : ~/.juju/environments/ ซึ่งจะมีไฟล์ที่เก็บข้อมูลของ environment ที่เราทำงานอยู่ ให้เข้าไปดูในไฟล์ config แล้วสังเกตตรงส่วนของ admin-secret

โดยให้นำมาใส่ในช่อง password ก็จะสามารถ log in เข้าไปใช้งาน juju-gui ได้แล้วครับ ด้านล่างเป็นตัวอย่างหลังจาก log in เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ

Comments are closed.