เมื่อติดตั้ง 7Zip แล้ว จะไม่มีหน้าต่างโปรแกรมให้เรียกใช้โดยตรง แต่จะเป็นส่วนเสริมในโปรแกรมบีบอัดปกติ เราสามารถใช้งานได้โดยคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการบีบอัด แล้วเลือก บีบอัด จากนั้นเลือกนามสกุลเป็น .7z หรือหากต้องการแตกไฟล์ .7z ก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก “แตกแฟ้ม” ได้ทันที

รูปภาพ

Comments are closed.