ปกติแล้วหากเราดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Alfresco Community จากเว็บไซต์ผู้พัฒนา ตัวติดตั้งนั้นจะรวม Application ที่จำเป็นสำหรับ Alfresco อยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ Tomcat, PostgreSQL, SWFTools, LibreOffice และ ImageMagick โดยขั้นตอนการติดตั้ง Alfresco community version 5 บนระบบปฏิบัติการ Windows มีดังนี้ ดาวน์โหลด Alfresco Community Edition ได้ที่หน้าดาวน์โหลด โดยให้เลือกเวอร์ชัน สำหรับระบบปฏิบัติการที่เราต้องการ ในที่นี้ให้เลือกเป็น Windows 64

null

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มการติดตั้ง จะเริ่มด้วยขั้นตอนการเลือกภาษา โดยจะเป็นการเลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง

null

เริ่มต้นการติดตั้งที่หน้าต่าง Setup – Alfresco Community window ให้คลิกปุ่ม Next.

null

ในหน้าต่าง Installation Type จะเป็นการเลือกวิธีการติดตั้งซึ่งมี 2 ประเภทของดังนี้

  • แบบ Easy เป็นการติดตั้งแบบที่ผู้พัฒนาจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการปรับแต่งที่จำเป็นให้เราทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
  • แบบ Advanced เป็นการติดตั้งโดยที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการปรับแต่งด้วยตนเอง

โดยในตัวอย่างนี้เราจะเลือกติดตั้งแบบ Advanced

null

จากนั้นให้เลือก Component ที่ต้องการติดตั้ง (หรือไม่ติดตั้ง) โดยให้เราเลือกทำเครื่องหมายเฉพาะ Component ที่ต้องการที่จะติดตั้ง

null

จากนั้นให้เลือก Path หรือโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการติดตั้ง Alfresco

null

ในขั้นตอนการกำหนด Database Server Parameters ให้เราระบุพอร์ตสำหรับ database (Postgres) ในที่นี้ใช้พอร์ต 5432

null

ในหน้าต่างกำหนดค่าคอนฟิกสำหรับ Tomcat ให้เราระบุชื่อ Web Server รวมถึงพอร์ตที่ต้องการใช้งานดูรายละเอียดตามรูปด้านล่าง (แต่ถ้าผู้ใช้ท่านใดต้องการใช้งาน Alfresco ผ่านพอร์ต 80 (http) ให้เปลี่ยนในส่วนของ Tomcat Server Port จาก 8080 เป็น 80 แทน)

null

ในขั้นตอนการกำหนด FTP Port ให้ระบุพอร์ตที่ต้องการ ในที่นี้เราใช้พอร์ต 21

null

ถัดไปจะเป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ Admin Account

null

จากนั้นให้กำหนดพอร์ตสำหรับ Sharepoint Protocol Port ในที่นี้ใช้พอร์ต 7070

null

จากนั้นก็ให้เลือกพอร์ตสำหรับ LibreOffice โดยในที่นี้ใช้พอร์ต 8100

null

ถัดไปจะเป็นการเลือกวิธีการ Start Alfresco Service ในที่นี้ให้เราเลือกแบบ Auto

null

ถัดไปจากนี้ ระบบแจ้งถึงความพร้อมในการเริ่มติดตั้ง ให้คลิก Next

null

จากนั้นระบบก็จะทำการติดตั้ง Alfresco พร้อม Component ต่างๆ ตามที่เราได้กำหนดไว้

null

หลังจากติดตั้ง จะขึ้นหน้าต่างดังรูปภาพด้านล่าง ให้คลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

null

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบเข้าใช้งานโดยเปิด Web Browser แล้วเข้าไปที่ http://127.0.0.1:8080/share โดยรูปแบบ URL ในการเข้าถึงนี้ เป็นรายละเอียดเรากำหนดในขั้นตอนการกำหนดค่าสำหรับ Tomcat โดยมีรูปแบบดังนี้ http://:/share

null

Comments are closed.