ช่วงนี้มีเว็บที่ดูแลเป็น Drupal เยอะมาก เพิ่มจะดูไม่ไหว เลยต้องติดตั้ง Drush เพื่อจะเอามาช่วยจัดการ Drupal ละ ใครใช้ Drupal อยู่มาติดตั้งไปพร้อมกันเลยครับ

ขั้นแรก ต้องมี Composer ก่อน ถ้ายังไม่มี ดูวิธีติดตั้งครับ

ตั้งพาธสำหรับเรียกใช้ Drush

เพิ่มพาธที่จะต้องเรียกใช้ Drush รอไว้เลย ใส่พาธ $HOME/.composer/vendor/bin ลงในไฟล์ ~/.bash_profile

อัปเดตพาธที่เพิ่มลงไป สั่ง source ~/.bash_profile

ติดตั้ง Drush
composer global require drush/drush

เสร็จครับ ลองสั่ง drush status ดูจะเห็นว่าทำงานแล้ว

วิธีใช้ Drush ในการจัดการ Drupal ก็ต้อง cd เข้าไปที่ root directory ของ drupal ก่อน

ส่วนวิธีใช้งาน ศึกษาจาก http://docs.drush.org ได้เลยครับ

Comments are closed.