คุณเคยเจอปัญหาเรื่อง flash ทับ dropdown menu แล้วหาทาง click ไม่ได้ไหม? Flash Player 10 แก้ปัญหานั้นแล้ว! มาติดตั้ง Flash Player 10 กัน

1. Download Plugin มาจาก http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html คลิกตรง Download Plugin for Linux (TAR.GZ, 3.71MB)
2. คลิกขวาตรงชื่อไฟล์ เลือก "Extract Here"
3. เปิด terminal แล้วเปลี่ยน directory ไปยัง Desktop ด้วยคำสั่ง

cd Desktop

4. จากนั้นเปลี่ยน directory ไปยังชุดติดตั้งด้วยคำสั่ง

cd install_flash_player_10_linux

5. ติดตั้งด้วยคำสั่ง

./flashplayer-installer

6. ปิด browser ทั้งหมด แล้วกด enter 2 ครั้ง
7. กด "y" แล้ว enter และกด "n" แล้ว enter
8. เปิด browser อีกครั้ง แล้วลองทดสอบดู

Comments are closed.