หากติดตั้ง Freemind แล้วไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ แสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้ง Java ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากแผ่น Chantra

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.