การติดตั้ง Google Chrome บน Suriyan ทำคล้ายกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยเข้าไปที่ http://google.com/chrome/ ดาวน์โหลด 32 bit .deb (สำหรับ Debian/Ubuntu) มาแล้วติดตั้งตามขั้นตอน
รูปภาพ

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

หรือจะใช้รุ่นที่เป็นโอเพนซอร์สที่ชื่อว่า Chromium ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้
รูปภาพ

Comments are closed.