หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.คลิกที่ Global Configuration

รูปภาพ

3.แก้ไขชื่อเว็บไซต์ตามต้องการที่ช่อง Site Name

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Comments are closed.