หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ที่ http://localhost/joomla โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

รูปภาพ

Comments are closed.