จำเป็นต้องติดตั้ง Java เพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรมซึ่งสามารถติดตั้งได้จากแผ่น Chantra

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.