หากผู้ใช้อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน proxy จะพบว่าไม่สามารถติดตั้ง plugins ให้กับ Notepad++ ได้เพราะจะต้องดาวน์โหลด plugins นั้นๆ จากอินเตอร์เน็ต วิธีแก้ไขทำได้โดยตั้งค่าที่

Plugins > Plugin Manager > Show Plugin Manager แล้วกดปุ่ม “Advance” ที่อยู่ด้านซ้ายมือล่าง และให้กรอกค่า proxy ที่ใช้แล้วจึงกดปุ่ม OK

รูปภาพ

Comments are closed.