ในบทความนี้มาดูการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น Salt กันน่ะครับ หลายคนอาจสงสัยว่า Salt คืออะไร? Salt คือตัวจัดการคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องในคราวเดียว หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า infrastructure management เช่นถ้าหากเราต้องการดู ip เครื่อง ทุกๆ เครื่องพร้อมกันก็สามารถสั่งคำสั่งจาก server salt ไปเพื่อดูได้เลย แต่หากว่าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ 2-3 เครื่องก็ไม่ต้องใช้ครับลุกไปดูเองเลย หรือเราต้องการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องหลายๆ เครื่องพร้อมกัน Salt ก็สามารถทำได้ เป็นต้น

Salt เป็นโปรแกรมในลักษณะ Server-Client ซึ่งเป็นลักษณะ Active คือ Client เชื่อมต่อไปที่เครื่อง Server ก่อนเสมอ หมายความว่าหากเครื่อง Client เป้าหมายอยู่หลัง Gateway หรือ Firewall และไม่ได้ทำ forward port ก็ไม่มีปัญหาในการคุยกับ Client ขอให้เครื่อง Client สามารถออก internet ได้ก็พอ หรือ allow outgoing port 4505 และ 4506 ไว้ ต่อไปก็มาดูวิธีการติดตั้ง Salt-Master หรือเรียกว่า Salt Server และ Salt-Minion หรือเรียกว่า Salt Client ในบทความนี้จะติดตั้งทั้ง Salt-Master และ Salt-Minion บน Ubuntu Server 14.04 เครื่องเดียวกัน

ทำการเพิ่ม repository ของ Salt ก่อน

sudo apt-get install python-software-properties

sudo add-apt-repository ppa:saltstack/salt

แล้วทำการ update และติดตั้ง Salt-Master และ Salt-Minion

sudo apt-get update

sudo apt-get install salt-master

sudo apt-get install salt-minion

ทำการแก้ไข Config ไฟล์ของ Salt-Minion เพื่อบอกที่อยู่ของเครื่อง Salt-Master

sudo vi /etc/salt/minion

ใน Section ของ “Primary configuration settings” เพิ่ม master: ในตัวอย่างอยู่เครื่องตัวเองก็ใส่เป็น localhost ดังรูป

แล้ว restart service salt-minion

sudo service salt-minion restart

ดู key ของเครื่อง client ที่ยังไม่อนุญาติให้เชื่อมต่อมาที่ Salt-Master ใช้คำสั่ง

sudo salt-key -L

ผลลัพท์

Accepted Keys:
Unaccepted Keys:
salt.example.local
Rejected Keys:

จะเห็นว่า salt.example.local อยู่ในส่วน Unaccepted Keys ให้เราทำการ Accepted Keys โดยใช้คำสั่ง

sudo salt-key -a 'salt.example.local'

เมื่อเรา list ดูอีกครั้ง

sudo salt-key -L

Accepted Keys:
salt.example.local
Unaccepted Keys:
Rejected Keys:

จะเห็นว่าย้ายไปอยู่ใน Accepted Keys แล้วก็เสร็จในส่วนติดตั้งทั้ง Salt-Master และ Salt-Minion

ทดสอบว่าเครื่อง Client ยัง Alive อยู่ไหมใช้คำสั่ง

sudo salt '*' test.ping

ผลลัพท์

salt.example.local:
    True

List IP Address Client ทุกเครื่องใช้คำสั่ง

sudo salt '*' network.ip_addrs

ผลลัพท์

salt.example.local:
    - 10.0.2.15
    - 192.168.56.109

จบสำหรับบทความนี้แล้วน่ะครับ บทความต่อไปมาดูวิธีการทำ Formula กันน่ะครับ

ที่มา – https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-salt-on-ubuntu-12-04

Comments are closed.