Typo3 ซอฟต์แวร์ระบบ ECM ที่เขาว่ากันว่าสุดยอด (พยายามลองอยู่ แต่ยังใช้ไม่เป็น) แล้วก็ตัวมันเองมีวิธีติดตั้งที่ชวนงงมาก แต่ผมก็หาทางจนได้ล๊ะ เลยจะมาชวนให้ลองติดตั้ง Typo3 กันครับ (จริงๆแค่หาเรื่องจดไว้ กันลืม)

note ขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้ที่พอติดตั้ง CMS บน Ubuntu เป็นบ้างแล้วนะครับ

  1. ขั้นแรกก็ ติดตั้ง Ubuntu Desktop ไว้ให้พร้อมก่อนเลยครับ
  2. เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาครับ แล้วสั่งตามนี้เลย sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade
  3. สั่งต่อเลยครับ sudo apt-get -y install apache2 libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-cgi mysql-common mysql-server mysql-server-5.0 phpmyadmin
  4. จากนั้น เข้า phpmyadmin แล้วสร้อง database รอไว้เลยครับ
  5. กลับมาที่ Terminal ครับ สั่ง cd /var/www/
  6. โหลดโปรแกรม Typo3 จาก sourceforge ครับ sudo wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/typo3/dummy-4.2.1.tar.gz http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/typo3/typo3_src-4.2.1.tar.gz
  7. แตกไฟล์บีบอัดที่โหลดมาครับ sudo tar zxvf dummy-4.2.1.tar.gz ; sudo tar zxvf typo3_src-4.2.1.tar.gz
  8. ย้ายพาธไปไว้ที่สวยๆ หน่อย sudo mv dummy-4.2.2 cms
  9. เปิด Browser เข้าไปที่ http://localhost/cms
  10. รันตัวติดตั้งตาม Wizard ของ Typo3 ครับ

ที่เหลือจากนี้ตัวใครตัวมันครับ ผมก็ยังใช้ไม่เป็นเหมือนกัน :P

Comments are closed.