เมื่อติดตั้ง XAMPP เสร็จแล้ว MySQL ของ XAMPP จะไม่มีรหัสผ่านของ root ดังนั้นให้กด enter เมื่อถูกถามรหัสผ่านได้เลย

อย่างไรก็ดีหากจะนำ XAMPP ไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เน็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นควรกำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL โดยใช้ PhpMyAdmin ช่วยในการเปลี่ยนรหัสผ่าน root

Comments are closed.