Zimbra Collaboration Open Source Edition (ZCS) คือระบบ Mail Server ที่เป็นโอเพนซอร์ส  โดย Zimbra ไม่ได้มีเฉพาะฟังก์ชันอีเมลเท่านั้น แต่ยังมี calendar, address book, file-sharing และ tasks ไว้สำหรับทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ขออธิบายถึงรูปแบบของเวอร์ชันที่ Zimbra เปิดให้บริการเล็กน้อยนะ ซึ่งมีด้วยกัน 3 แบบได้แก่

  1. ZCS Network Edition ตัวนี้เป็นบริการของ Zimbra ที่มีค่าไลเซนส์ โดยจะกำหนดค่าบริการเป็นแบบ Starter (สูงสุด 15 users), แบบ Standard และ Professional (ความสามารถเพิ่มเติมบนเวอร์ชันนี้ mobile, Outlook sync, connector for Apple iSync)
  2. ZCS hosted email อันนี้เป็นบริการ Host จากทาง Zimbra
  3. ZCS Open Source Edition เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันโอเพนซอร์สที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้

โดยก่อนที่เราจะติดตั้งนั้น เรามาดู System Requirements สำหรับทดสอบระบบ ZCS กันก่อน

  • CPU ให้ใช้ Intel/AMD 64-bit 1.5GHz
  • RAM อย่างน้อย 8 GB(จริง ๆ ทดสอบใช้แค่ 4GB ก็พอ)
  • Disk space 5GB
  • Ubuntu 14.04 LTS O/S

ก่อนที่จะติดตั้งนั้น เราก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับระบบก่อน โดยจะต้องปรับแต่งส่วน Hostname, DNS ให้เรียบร้อยก่อน โดยมีสภาพแวดล้อมดังนี้

  • IP Address – 192.168.0.103
  • Hostname – mail.osdev.local
  • DNS – osdev.local

ทีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนติดตั้ง ZCS Open Source Edition

เริ่มโดยการติดตั้ง Ubuntu 14.04 LTS (ไม่ขออธิบายการติดตั้ง Ubuntu) จากนั้นให้อัปเดท และ อัปเกรดแพ็คเกจโดย ใช้คำสั่ง

$sudo apt-get update
$sudo apt-get upgrade

จากนั้นให้ตั้งค่า IP Address ให้ ZCS Server โดยแก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces ดังนี้

Network Configuration

เสร็จแล้วสั่งรีสตาร์ท network service เพื่อปรับค่าใหม่โดยใช้คำสั่ง

$sudo /etc/init.d/networking restart

จากนั้นก็ให้ตั้งชื่อเครื่องโดยแก้ไขไฟล์ /etc/hosts ดังนี้

Hosts

เสร็จแล้วก็ให้ติดตั้ง และปรับแต่ง DNS โดยใช้คำสั่ง

$sudo apt-get install bind9

จากนั้น ทำ caching nameserver ให้จำ dns query ทั้งหมดโดยแก้ไขไฟล์ /etc/bind/named.conf.options ดังนี้

dns cache

สร้าง forward zone file โดย copy ไฟล์ db.local แล้วจึงแก้ไขค่า ดังนี้

$sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.osdev.local
$sudo vi /etc/bind/db.osdev.local

forward zone

แล้วให้สร้าง reverse zone file โดย copy ไฟล์ db.127 แล้วจึงแก้ไขค่า ดังนี้

$sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
$sudo vi /etc/bind/db.192

reverse zone

ตรวจสอบการปรับแต่งค่า dns โดยใช้คำสั่ง nslookup ดังรูป

nslookup

เสร็จแล้วก็ติดตั้งแพ็คเกจที่จำเป็นสำหรับ ZCS

$sudo apt-get install libidn11 libpcre3 libexpat1 sysstat sqlite3 pax libperl5.18 unzip

เนื่องจากการติดตั้ง Zimbra นั้น ต้องปิดบริการในส่วน firewall หรือ security จึงต้องยกเลิกและลบ Apparmor โดยใช้คำสั่ง

$sudo /etc/init.d/apparmour stop
$sudo /etc/init.d/apparmor teardown
$sudo update-rc.d -f apparmor remove

เมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ให้เราดาวน์โหลด ZCS Open Source Edition เวอร์ชันที่ต้องการได้จาก
ในที่นี้จะใช้เวอร์ชัน 8.0.9 ดาวน์โหลดโดย

$wget http://files2.zimbra.com/downloads/8.0.9_GA/zcs-8.0.9_GA_6191.UBUNTU14_64.20141103151539.tgz

แตกไฟล์แพ็คเกจ ZCS ที่ได้ดาวน์โหลดมาโดยใช้คำสั่ง

$sudo tar xvfz zcs-8.0.9_GA_6191.UBUNTU14_64.20141103151539.tgz

จากนั้นให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มา

$cd zcs-8.0.9_GA_6191.UBUNTU14_64.20141103151539

แล้วเริ่มติดตั้ง โดยใช้คำสั่งสำหรับติดตั้ง ดังนี้

$sudo ./install

หลังจากรันคำสั่งนี้แล้ว ก็จะมีข้อความขึ้นยาวๆ และจะมีคำถามที่เราจะต้องตอบ ในส่วนนี้ขออนุญาตย่อ โดยแสดงเฉพาะคำถาม-คำตอบ เพื่อจะได้สะดวกในการสังเกต

เมื่อรันคำสั่ง install แล้วจะพบคำถามแรก ซึ่งให้เราอ่านและทำการยอมรับเกี่ยวกับ License Agreement ให้ตอบ y แล้วกดปุ่ม enter

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y

จากนั้นเมื่อปรากฎคำถามเพื่อถามว่าเราต้องกาารติดตั้งอะไรบ้าง ให้เราเลือกติดตั้งตามข้อมูลด้านล่าง

Install zimbra-ldap [Y]
Install zimbra-logger [Y]
Install zimbra-mta [Y]
Install zimbra-snmp [Y]
Install zimbra-store [Y]
Install zimbra-apache [Y]
Install zimbra-spell [Y]
Install zimbra-memcached [N]
Install zimbra-proxy [N]

จากนั้นจะมีคำถามสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง ให้ตอบตกลงเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

The system will be modified. Continue? [N] y

หลังจากนั้นระบบก็จะรันเพื่อดาวน์โหลด package ติดตั้งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปรากฎคำถามให้เปลี่ยนชื่อ domain name ให้ตอบ yes

Change domain name? [Yes] yes

แล้วกำหนดค่าดังตัวอย่างด้านล่างนี้

Create domain: [mail.osdev.local] osdev.local

จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าเมนูสำหรับกำหนดค่าต่าง ให้เข้าไปที่หัวข้อ 3 : Zimbra Store

เมื่อเข้าไปยังเมนู Store configuration แล้ว ให้เลือกกำหนดค่า Admin Password

หลังจากกำหนดรหัสผ่านสำหรับ admin เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาหน้าเมนูหลัก และเมื่อพบคำถาม

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply

ให้พิมพ์ a แล้วกดปุ่ม enter เพื่อยืนยัน และนำค่า configuration ไปใช้งาน

Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a

จากนั้นก็จะปรากฎคำถามให้บันทึกค่า configuration ดังกล่าว ก็ให้พิมพ์ Yes เพื่อยืนยัน

Save configuration data to a file? [Yes]

จากนั้นระบบก็จะรันขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆ จนจะค้างที่คำถามถัดมาเพื่อให้เรายืนยันเกี่ยวกับเรื่อง Notification

Notify Zimbra of your installation? [Yes]

ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะพบการแจ้งว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

Configuration complete - press return to exit

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบเข้าใช้งานโดย https://192.168.0.103 หรือ https://osdev.local จะได้ดังรูป

แค่นี้ก็ได้เมลเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้ในองค์กรแล้ว

Comments are closed.