คุณสมบัติของไฟล์ใน Suriyan จะมีวิธีการตั้งค่าแฟ้มซ่อนหรือ Hidden file ไม่เหมือนกับใน Windows

วิธีในการตั้งค่า Hidden file ใน Suriyan นั้นทำได้ด้วยการตั้งชื่อไฟล์ให้มี . (จุด) นำหน้าไฟล์ ไฟล์ที่ต้องการก็จะกลายเป็น Hidden file

รูปภาพ

Comments are closed.