บางสำนักงานต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ใช้ flash drive เพื่อกันการคัดลอกข้อมูลไปสู่ภายนอก หรือไม่ให้อ่าน CD-ROM เป็นต้น การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ต้องทำโดยผู้ดูแลระบบโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม “Advanced Settings”
  • ในแทป “อภิสิทธิ์ผู้ใช้” ให้กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้
  • จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”​ เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ

Comments are closed.