สามารถดู PDF และไฟล์รูปแบบอื่นๆ ใน Browser ได้ โดยติดตั้งแพคเกจ mozplugger จากศูนย์ซอฟท์แวร์ จากนั้นให้ปิดและเปิด Firefox ทุกตัวที่เปิดอยู่เสียก่อนค่อยเปิดใช้ใหม่

รูปภาพ

Comments are closed.