เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่เมนู

เครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป

ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป แล้วใส่สัญลักษณ์ | (กด shift+ โดยแป้นส่วนมาก อยู่บน Enter) คั่นระหว่างแต่ละ URL ที่ต้องการให้เปิดในรูปแบบแท็บ

รูปภาพ

Comments are closed.