หากต้องการทำงานบางอย่างกับแฟ้มจำนวนมาก เช่น เปลี่ยนชื่อแฟ้มในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ภาพจำนวนมาก เราสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Phatch ซึ่งมีความสามารถทำงานกับไฟล์ภาพในลักษณะ Batch กับไฟล์รูปภาพจำนวนมาก สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Phatch Photo Batch Processor

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Phatch

รูปภาพ

Comments are closed.