โดยปกติการเล่นไฟล์ presentation ในลักษณะวนซ้ำจะมีความจำเป็นในการนำเสนองานตามนิทรรศการต่างๆ เพราะไม่ได้มีผู้นำเสนอผลงานประจำอยู่ที่ presentation นั้นโดยตลอด เลยต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมในการนำเสนอผลงานวนซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อจบการนำเสนอ ส่วนการตั้งค่าในโปรแกรม openoffice impress สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Slide show
  2. เลือก Slide Show Settings
  3. ในส่วน Type เลือก auto แล้วตั้งเวลา 00:00:00
  4. OK

รูปภาพ

Comments are closed.