Suriyan จะมีการพักไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดแล้ว และยังไม่ได้สั่ง clean ไว้ที่ตำแหน่ง /var/cache/apt/archives/ โดยควรคัดลอกไปให้หมดเพื่อความสมบูรณ์
รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ที่ดึงออกมาแล้ว ให้ใช้โปรแกรมเทอร์มินัลเปลี่ยนไปที่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไว้โดยใช้คำสั่ง cd /ตำแหน่ง/ และติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sudo dpkg -i *.deb

รูปภาพ

Comments are closed.