หากต้องการนำ Chantra ไปพัฒนาต่อยอด หรือต้องการร่วมพัฒนาโครงการ Chantra ก็สามารถทำได้ โดยโครงการ Chantra นี้มีการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ Google code อยู่ที่ http://code.google.com/p/chantra

รูปภาพ

Comments are closed.