ในเบื้องต้นของระบบ linux ทั่วไปรวมไปถึง suriyan จะให้เอกสารการใช้งาน command line มาในระบบอยู่แล้วโดยถ้าเราต้องการรู้ว่า command ใดใช้งานอย่างไร เราสามารถพิมพ์ใน termianl ว่า man แล้วเว้นวรรคและตามด้วยชื่อคำสั่งที่ต้องการคู่มือการใช้งาน เมื่อ enter ระบบจะแจ้งวิธีการใช้งานให้เราทราบ

รูปภาพ

หรือไม่เช่นนั้นอาจจะหา manual จาก internet ก็มีให้เลือก download มากมาย เช่น เอกสารจาก linux documenttation project
http://www.tldp.org/guides.html ก็สามารถ download มาอ่านเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้งาน command line ได้

รูปภาพ

Comments are closed.