ใน Suriyan นอกจากการพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว เรายังสามารถพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยที่เราจะต้องเพิ่มภาษาสำหรับพิมพ์ลงในผังแป้มพิมพ์ของเราก่อน

วิธีทำ

  • ไปที่ เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > แป้นพิมพ์

รูปภาพ

  • เลือกแท็บ ผังแป้นพิมพ์
  • คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
  • เลือกผังแป้มพิมพ์ที่ต้องการ

รูปภาพ

การสลับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์สามารถคลิกเลือกได้ที่ปุ่มภาษาที่ Notification area ที่ด้านขวาล่าง

หมายเหตุ: การพิมพ์ภาษาที่เลือกจะต้องมีฟอนต์อยู่ด้วย

Comments are closed.