ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจต้องติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพราะต้องอาศัยการแก้ไขไฟล์ที่ชื่อ php.ini โดยไม่สามารถปรับได้จากหน้าควบคุมของผู้ดูแลเว็บไซต์ Moodle ได้ ในไฟล์ php.ini ให้แก้ไขบรรทัดดังต่อไปนี้

uploadmaxfilesize = …(ตามที่ต้องการ)…M
postmaxsize =…(ตามที่ต้องการ)…M
memory_limit =…(ตามที่ต้องการ)…M

เช่น ต้องการให้ระบบอัพโหลดได้ 10M

uploadmaxfilesize = 10M
postmaxsize = 10M
memory_limit = 10M

หมายเหตุ: การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก จะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และเซิร์ฟเวอร์อาจตัดเพราะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนานเกินไป

Comments are closed.