การกำหนดให้ Filezilla เก็บ log ในการ transfer ให้ไปกำหนดที่เมนู

1.แก้ไข > การตั้งค่า

รูปภาพ

  1. Logging
  2. click ที่ Log to file

แล้วทำการเลือก path ในการจัดเก็บ log ในช่อง Filename:
ถ้าจะให้บันทึกเวลาในการ transfer file ลงไปด้วยให้ click เลือกที่ Show timestamps in message log

รูปภาพ

Comments are closed.