โดยปรกติแล้ว Thunderbird จัดเก็บ mail ไว้ภายใต้ Documents and Settings[$USER]Application DataThunderbird หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นก็ทำได้โดยไปที่

Tools > Account Settings

ให้คลิก ที่เครื่องหมายบวกหน้าบัญชีรายชื่อ email ของเราแล้วเลือก Server Settings เลือกไปที่ Local directory แล้ว click ไปที่ Browse เพื่อเลือก folder ที่จะใช้จัดเก็บ email ใหม่

รูปภาพ

Comments are closed.