ในบางครั้งการใส่หมายเลขหน้าให้กับเอกสาร ก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่ให้กับเอกสารทุกหน้า เช่น หน้าแรกของ
เอกสารที่เป็นปก แต่ถ้าเราได้ใส่เลขหน้าโดยไม่ได้กำหนดอะไรเพิ่มเติมลงไปจากค่าเดิมที่ระบบตั้งเอาไว้
จะพบว่าเลขหน้าจะถูกกำหนดลงไปในเอกสารโดยใส่หน้าแรกสุดเป็นเลข 1 และหน้าถัดไปเป็น 2 , 3
และ 4 ตามลำดับ ถ้าต้องการกำหนดการใส่เลขหน้าให้มีการเว้นหน้าแรกเอาไว้ต้องทำการกำหนดค่าใน
โปรแกรมดังนี้

  • ทำการใส่เลขหน้าตามปกติ
  • หลังจากใส่ Page Number เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู Format แล้วเลือกไปที่ Style and Formating
    จะปรากฏหน้าต่าง Style and Formating ขึ้นมา

รูปภาพ

  • คลิกให้ Cursor อยู่ที่หน้าแรกของเอกสาร (หน้าที่ไม่ต้องการให้มีเลขหน้า)
  • ในหน้าต่าง Style and Formating ให้เลือก Icon รูปที่ 4 ที่ชื่อว่า Page Style
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ First Page ในกล่อง Style and Formating

รูปภาพ

เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยหน้าแรกของเอกสารจะไม่มีเลขหน้า จะปรากฏเลขหน้าตั้งแต่หน้า 2 เป็นต้นไป

Comments are closed.