บางครั้งเราอาจต้องการให้วิดีโอที่เล่นอยู่นั้นแสดงโลโก้ของหน่วยงาน/องค์กร หรือโลโก้ส่วนตัวก็สามารถใช้ VLC ได้เลยโดยไม่ต้องไปใส่โลโก้ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก่อน วิธีการมีดังนี้

1.เลือกเมนู Tools > Effect and Filters แล้วเลือกแท็ป “Video Effects”
2.เลือกแท็ปย่อย “Logo” จากนั้นให้ระบุพาร์ธและชื่อไฟล์โลโก้ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์

รูปภาพ

3.สามารถปรับพิกัดหรือความโปรงใสได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ปิด” ไป
4.เปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมาเพื่อดูว่าพิกัดหรือความโปร่งใสเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นไปตามต้องการก็ให้ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกที

รูปภาพ

Comments are closed.