ทำได้โดยใช้โมดูล termsofuse http://drupal.org/project/termsofuse โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้สร้างหน้าใหม่ที่เขียนรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน แล้วไปกรอกข้อมูลในหน้า Administer>Site configuration>Terms of use

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.