คีย์ลัดควบคุมค่าคอนโทรล VLC เพื่อความสะดวกในการควบคุมหรือที่เรียกว่า Hotkeys สามารถเรียกดูหรือตั้งค่าใหม่ได้ที่

Tools > Preferences > ปุ่มลัด

รูปภาพ

Comments are closed.