การ join domain ใน suriyan ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อ likewise-open จากศูนย์ซอฟท์แวร์ลงไปใน suriyan ให้เรียบร้อยเสียก่อน

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของโครงการ likewise-open

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถ join domain ได้ดังนี้

  • ทำการตั้งค่า dns ของเครื่องที่ต้องการ join domain ให้เป็นหมายเลข ip ของเครื่อง Domain Controller

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

  • เปิด terminal ขึ้นมาแล้วทำการ join domain ด้วยคำสั่ง sudo domainjoin-cli join mydomain domainadmin

mydomain ให้แทนด้วย domain ที่เราต้องการ join ลงไป
domainadmin ให้แทนด้วย username ของ admin ใน domain ที่เราจะ login ลงไป

รูปภาพ

  • ระบบจะถาม password ของ Domain admin ถ้าเรากรอก password ถูกต้องและ join domain ได้สำเร็จ จะมีข้อความตอบกลับมาจาก server ว่า SUCCESS

  • ตั้งค่าให้โปรแกรม likewise-open ที่ใช้ในการ join domain เริ่มทำงานทันทีที่เปิดเครื่องให้เปิด terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง sudo update-rc.d likewise-open defaults แล้ว enter หลังจากนั้นทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ เราก็จะสามารถ login เข้า domain ได้เลยทันทีอัตโนมัติ

  • ให้ restart เครื่องที่จะทำการ join domain ซึ่งเมื่อ restart เสร็จแล้วให้ทำการ login เข้าระบบด้วย user ดังนี้ DOMAINdomainuser

DOMAIN ให้แทนด้วยชื่อ domain แบบย่อ ของ domain ที่เราต้องการจะ join ลงไป ตามตัวอย่าง ได้เป็น SURIYAN
domainuser ให้แทนด้วย username ของ user ใน domain ที่เราจะใช้ login เข้าระบบ ตามตัวอย่าง login ด้วย suchart

รูปภาพ

เพิ่มเติม: หากต้องการยกเลิกการ join domain ให้พิมพ์คำสั่ง sudo domainjoin-cli leave suriyan.in.th Administrator ใน terminal แล้ว enter ก็จะสามารถยกเลิกการ join domain ได้

รูปภาพ

Comments are closed.