การเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่เปิด share ไว้สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ที่หลักๆ > เลือก เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์…

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

รูปภาพ

  • ชนิดบริการ: ให้เลือกเป็น “แหล่งใช้ร่วมของวินโดวส์”
  • เซิร์ฟเวอร์: ให้ใส่หมายเลข ip address ของเครื่อง Windows ที่เปิด share เอาไว้ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ “เชื่อมต่อ” ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็จะสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรที่เปิด share ไว้ได้

รูปภาพ

Comments are closed.