หลาย ๆ คนคงมีปัญหาเรื่องจำรหัสผ่านสำหรับเข้าเว็ปไซต์ไม่ได้เพราะว่าไม่ไดเข้าเว็ปนี้นานแต่เคยสมัครไว้แล้ว จะทำไงดีนะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อมีเราใช้บริการ OpenID วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า OpenID นี้  OpenID เป็นระบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ URL เป็นข้อมูลระบุตัวตน (Identity) ที่เราสามารถใช้ลงชื่อ (Sign in หรือ Log in) เข้าสู่เวบไซต์ต่างๆ ที่เปิดรับมาตรฐาน OpenID นี้ได้ โดยที่เราไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละเวบไซต์ทุกครั้ง ประโยชน์ก็คือ เราไม่ต้องจำชื่อและรหัสผ่านของเราในแต่ละเวบไซต์ จึงเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ยิ่ง ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของ OpenID คือ การระบุตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต เปรียบเหมือนการทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้ระบุความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่ายใบหน้า วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา เชื้อชาติ และ ศาสนา เป็นต้น ดังนั้น OpenID จึงถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ปฏิวัติโลกไซเบอร์ ด้วยการแจ้งตัวตนที่แท้จริงบนโลกอินเทอร์เน็ต


รูปแสดงการทำงาน OpenID Protocal

ข้อมูลจาก : http://openid.in.th/

 

Comments are closed.