การย้อนการกระทำใน GIMP นอกจากเราจะสั่ง undo ด้วยปุ่ม Ctrl+z เหมือนโปรแกรมทั่วไปได้แล้ว ใน GIMP ยังมีกล่องแสดงรายการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เราสามารถระบุจุดที่ต้องการย้อนการกระทำได้อีกด้วย หรือจะย้อนกลับไปจนถึงต้นฉบับก่อนเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ โดยกล่องดังกล่าวจะอยู่ด้านขวาตำแหน่งเดียวกับเลเยอร์ ซึ่งจะอยู่ในลักษณะแท็บ เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรสีส้ม คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะพบกับรายการการกระทำต่างๆ ที่เคยทำผ่านมาในชิ้นงานที่กำลังทำอยู่ คลิกที่จุดที่ต้องการย้อนกลับไป ภาพจะถูกย้อนการกระทำกลับไปยังจุดที่เลือกทันที

รูปภาพ

Comments are closed.