ปัญหามาจากค่าปริยายของการเก็บ Session restore ใน Firefox ทุกๆ 10 วินาทีซึ่งจะทำให้ Firefox กระตุกเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเวลาดู Flash video พร้อมกับเปิดแท็บเยอะๆ

ดังนั้นการแก้ไขจึงจะต้องไปแก้ที่การกำหนดค่าคอนฟิค about:config (พิมพ์ about:config ตรง address bar แล้ว Enter)

รูปภาพ

จากนั้นพิมพ์ browser.sessionstore.interval ในช่อง Filter จากนั้นก็แก้ค่าตัวเลขเดิม 10000 เป็นตัวเลขอะไรก็ได้หน่วยเป็น millisecond เช่น 120000 ก็หมายถึงให้เก็บ Session restore ทุกๆ 2 นาที เป็นต้น

รูปภาพ

Comments are closed.