บางครั้ง Diagram ที่วาดนั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินกว่ากระดาษที่จะใช้พิมพ์ แต่โปรแกรม Dia เองก็มีความสามารถที่จะจัดการและกำหนดขนาดเพื่องานพิมพ์ได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ ไฟล์>ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือก พอดีกับ

เมื่อกลับไปที่หน้า drawing จะมีเส้นสีฟ้า เป็นกรอบแสดงให้เราทราบว่ามีขอบของภาพอยู่ที่ใด

รูปภาพ

Comments are closed.