ปรกติเมื่อสั่งพิมพ์ชีทใน Calc จะถูกพิมพ์ตามการตั้งหน้าค่ากระดาษในแนวเดียวกัน หากต้องการให้ชีทบางแผ่นถูกพิมพ์ในแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้าง ให้กำหนดดังนี้

1.เลือกที่เมนู Format>Styles and Formatting หรือกด F11
2.คลิกicon “Page Styles” (ที่สองจากซ้าย)

รูปภาพ

3.คลิกขวาใน page style เลือก New

รูปภาพ

ที่หน้าต่าง Page style ตั้งชื่อ เช่นตั้งว่า Landscape

รูปภาพ

คลิกขวาเลือก “Modify” เพื่อแก้ไข style ให้ไปที่tab “Page ” เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็น Landscape

รูปภาพ

รูปภาพ

กด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
ที่ sheet ที่เราต้องการเป็นพิมพ์แนวนอน ให้เรา double click page style ที่เราเพิ่งสร้าง sheet ไหนที่จะเป็นแนวตั้งก็ไม่ต้องเลือก (default)

Comments are closed.