เส้นวงโคจรบน Celestia นั้นเกิดจากการคำนวนจากประมาณ 100 จุด แล้วลากเส้นตรงต่อกันไป ทำให้บางครั้งอาจจะหลุดออกไปจากเส้นวงโคจร สามารถแก้ไขได้โดยเปิดไฟล์ celestia.cfg (แนะนำให้ใช้โปรแกรม WordPad ที่แถมมากับ Windows หรือโปรแกรม Notepad++ ในชุด Chantra) แล้วแก้ไขบรรทัด OrbitPathSamplePoints 100 ให้มีตัวเลขมากขึ้น แต่โปรแกรมก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

รูปภาพ

Comments are closed.