เข้าไปปรับแต่งที่ Features and Options เลือก Poll mode เป็น Enable Poll

รูปภาพ

จากนั้นข้างๆ ลิงก์ New topic จะมี Post new poll

รูปภาพ

Comments are closed.