นายกรัฐมนตรีวลาดิเมียร์ ปูตินได้ลงนามในแผนการถ่ายโอนหน่วยงานของรัฐบาลกลางและงบประมาณ ให้ไปใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สภายในปี 2015 โดยเมื่อสิ้นสุดแผนการนี้ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของรัฐบาลกลางจะถูกเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทั้งหมด

แผนการนี้ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนไว้หลายลำดับ โดยภายในไตรมาสที่สามของปี 2011 จะต้องมีการประกาศฟอร์แมตเอกสารที่ใช้งานกับซอฟต์แวร์เสรีและกระบวนการแปลง ฟอร์แมตเอกสารเดิม ปี 2012 จะเริ่มจัดตั้งแหล่งซอฟต์แวร์กลางของชาติ พร้อมกับเริ่มเปลี่ยนซอฟต์แวร์ในหน่วยงานนำร่องบางหน่วยงานจนน่าจะเสร็จสิ้น ในปี 2014

รัฐบาลรัสเซียมีลูกจ้างทั้งหมดกว่า 8 แสนคน (ข้อมูลปี 2009) ถ้าแผนการนี้สำเร็จ ก็นับว่าเป็นการย้ายหน่วยงานไปสู่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลก

ที่มา – Blognone ผ่านทาง CNews

Comments are closed.