ใน Alfresco เราสามารถใช้งานได้จากหลายช่องทาง เช่น ผ่านทาง Web App, Mobile App, CIFs หรือแม้แต่กระทั่ง FTP ซึ่งในบางบริษัท อาจจะไม่ต้องการใช้ FTP Protocol ในบทความนี้จะบอกวิธีการ Config นะครับ ไปที่ Path “/Alfresco/tomcat/shared/classes” จากนั้นทำการเปิด File “alfresco-global.properties”

null

ทำการ เพิ่ม Config ตามรูปด้านล่าง enabled=false ซึ่งก็หมายถึงการปิด การใช้งาน FTP และนอกจากนั้น เรายังสามารถทำการปรับเรื่องของ Port ของ FTP โดยค่า Default จะใช้ Port 21 และยังสามารถทำการกำหนด RootPath คือ Folder ตั้งต้นในการใช้งาน FTP ได้อีกด้วย โดยค่า Default จะอยู่ที่ Site

null

ทำการ Save files และ Restart Alfresco จะพบว่าเราจะไม่สามารถใช้งาน Alfresco ผ่านทางช่องทาง FTP ได้

Comments are closed.