โปรแกรม Pidgin นั้น แม้เราจะปิดหน้าต่างโปรแกรมลงไปแล้ว แต่โปรแกรมจะยังคงฝังตัวอยู่ System tray อยู่ เราสามารถแก้ไขได้สองวิธีคือ

  1. ปิดโปรแกรม Pidgin โดยไม่ให้ฝังตัวอยู่ใน Sytem tray โดยไปที่ Tools>Preferences เลือก Show system tray icon เป็น Never

รูปภาพ

2) ตั้งค่าสถานะการออนไลน์ของเราเป็น offline วิธีนี้เราจะไม่ต้องปิดโปรแกรม แต่คู่สนทนาทั้งหมดของเรา จะเห็นสถานะของเราเป็นออฟไล์ โดยกำหนดที่กล่องหล่นลงด้านล่างสุดของหน้าจอ Buddy List

รูปภาพ

Comments are closed.