ThaiOpenSource.org นำทีมงานผนึกกำลัง ปี 2011 ประเทศเราจะลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ได้มากที่สุด! โดยเป้าหมายหวังที่จะลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ได้ต่ำกว่า 75% โดยการให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนมาใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานของท่านปรับเปลี่ยนมาให้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้รวดเร็ว เข้าใจการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ในองค์กร จัดการเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้ อีกทั้งยังลดอัตราการเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อีกด้วย ทีมงานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือหน่วยงานท่านได้ นอกจากการให้คำปรึกษาแล้ว เรายังมีบริการฝึกอบรมการใช้งาน การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ให้กับองค์กรของท่าน ** สนใจสามารถ กรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา/การอบรม หรือ ติดต่อเข้ามาได้ที่ ฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร 02-141-7190 ได้โดยตรง **

Comments are closed.