ต้องใช้วิธีแตกเป็นหลายๆไฟล์ โดยเลือก Split to volume แล้วเลือกขนาดไฟล์ที่จะแตก

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.