Suriyan ใช้ตัวควบคุมเสียงแบบซาวนด์เซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถเลือกปิดเสียงเฉพาะบางโปรแกรมได้ โดยไปที่ ไอคอนเสียงที่ Notification area เลือก ปรับแต่งเสียง เลือกแท็บโปรแกรม เลือกปิดเสียงโปรแกรมที่ต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.