ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการนำ Python app ไป deploy บน Heroku นั้น จะต้องมี

  • Python app ตัวอย่างที่จะนำไป deploy บน Heroku
  • Heroku account
  • ติดตั้ง Python
  • ติดตั้งเครื่องมือ Pip และ Virtual Environment
  • และต้องติดตั้ง Heroku Toolbelt

สำหรับการติดตั้ง Python ให้ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ และติดตั้งตามขั้นตอนปกติ สำหรับเครื่องมืออย่าง Pip และ Virtual Environment นั้น ให้เข้าไปที่ ลิงค์นี้ แล้ว copy code ทั้งหมดไปวางไว้ใน Text Editor ที่มีอยู่ (หรือ notepad ก็ได้) หลังจากนั้นให้บันทึกภายใต้ชื่อว่า ez_setup.py และอีกไฟล์หนึ่ง ให้คลิกที่ ลิงค์นี้ จากนั้นก็ทำเช่นเดียวกัน คือ copy code ทั้งหมด แต่ไฟล์นี้ให้บันทึกภายใต้ชื่อว่า get-pip.py


จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อรัน เริ่มจากไฟล์ ez_setup.py ก่อน แล้วจึงรันไฟล์ get-pip.py เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องมือ
สำหรับ Heroku Toolbelt ให้ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ แล้วติดตั้งตามขั้นตอนปกติครับ
เมื่อเตรียมรายการทั้งหมดด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มจากรันคำสั่งสำหรับ login Heroku
$ heroku login
โดยระบุ Heroku account ของเราลงไป

จากนั้นเป็นการเตรียม Python app ที่ต้องการนำมาทดลอง ซึ่งเราสามารถใช้ตัวอย่างที่มีอยู่ได้ โดยรันคำสั่ง

$ git clone https://github.com/heroku/python-getting-started.git

จากนั้นทดลองเข้าไปยัง repository ที่เราได้ clone ไว้ด้วยคำสั่ง

$ cd python-getting-started

สร้าง Heroku app ด้วยคำสั่ง

$ heroku create

ด้วยคำสั่งดังกล่าว ระบบจะสร้าง Heroku app พร้อม generate ชื่อแบบสุ่มให้ โดยในที่นี้ จะอยู่ภายใต้ชื่อ app ว่า sleepy-bastion-4188
ถัดไปให้รันคำสั่งที่ใช้สำหรับ deploy Heroku app นี้

$ git push heroku master

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ deploy เรามาทดลองใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบการทำงานดู

$ heroku ps:scale web=1

สุดท้ายเราสามารถนำ URL ที่ได้ ไปเปิดกับเว็บบราวเซอร์ หรือรันคำสั่ง

$ heroku open

ก็จะเห็นผลลัพธ์จากการนำ Python app ไป deploy บน Heroku ตามรูปภาพด้านล่าง

Comments are closed.