การแจ้งเตือนบน zabbix นั้นมีอยู่หลายทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนด้วย mail,sms,xmpp(jabber) หรือแม้แต่ run script ก็สามารถทำได้ ซึ่งในบทความนี้จะยกตัวอย่างการแจ้งเตือนด้วย e-mail โดยหากมี event เกิดขึ้นให้ส่ง mail แจ้งเตือนไปที่ user pongsiri@example.local ที่นี้มาดูการตั้งค่าใน zabbix กันน่ะครับ

เปิดหน้า Web UI ของ zabbix ขึ้นมา => แท็ป Administration => Media types => คลิ๊กที่ Email

ใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป

  • Name: ชื่อของ media
  • Type: เลือก Email
  • SMTP Server: ใส่ชื่อ Host หรือ IP ของเครื่อง SMTP Server
  • SMTP helo: ใส่ชื่อ host ของ SMTP Server
  • SMTP email: ใส่ชื่อ Sender เช่น zabbix@example.local

ติ๊ก Enabled แล้ว Save

ไป Enable ให้ส่ง Mail ที่แท็ป Configuration => Actions => จะมี Action “Report problems to Zabbix administrators” ที่เป็น default ให้คลิ๊กให้เเป็น enabled

ต่อไปกำหนด email ให้ user admin ให้เข้าไปที่แท็ป Administration => Users => ที่ Zabbix administratiors => คลิ๊กในช่อง member “Admin (Zabbix Administrator)”

ที่แท็ป Media => คลิ๊ก Add => ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้แล้ว Save

  • Type: เลือก Email
  • Send to: เลือก Email ผู้รับ
  • Status: เลือก Enabled

ทดสอบโดยการทำให้เกิด event ต่างๆ วิธีง่ายสุดก็ stop service zabbix-agent รอสักครู่ก็จะได้ message notification ตามรูปด้านล่างครับ

Comments are closed.