หลาย ๆ ท่านคงมีปัญหาในการใช้งาน Package บน Linux เนื่องจาก Linux ตระกูล  Redhat, CentOS , Fedora หรือ Linux รุ่นที่ใช้ระบบ Pakage นามสกุล .rpm (RedHat Package Manager) ซึ่งเป็นแพ็กเก็จของลีนุกซ์ Red Hat สามารถนำมาติดตั้งบน Ubuntu ได้โดยการแปลงไฟล์ จากนามสกุล .rpm เป็น .deb โดยใช้โปรแกรม alien แปลไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ .rpm เป็น .deb ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งได้บน Ubuntu Linux ที่ใช้ระบบจัดการ Package แบบ .deb แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถติดตั้งได้ 100% นะครับ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ลองทำตามกันดูนะครับผม

– คุณสามารถติดตั้ง alien โดยใช้ระบบจัดการ Package Synaptic ของ Ubuntu

– คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม alien ผ่าน Command Line โดยใช้คำสั่ง:

    $sudo apt-get install alien

– หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรม alien แล้วเราจะมาเริ่มทำการแปลงไฟล์ .rpm เป็น .deb
  ผมไป Download .rpm มาไฟลฺ์ที่ต้องการ Convert มาไว้ที่ Desktop ของผมหลังจากนั้นเปิด
  Terminal พิมเพื่อเข้าสู่ Directory Desktop :

     $cd ~/Desktop

– เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ Desktop แล้วก็ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อแปลงไฟล์จาก .rpm เป็น .deb โดยใช้ Command:

     $sudo alien –k rpm-file-name.rpm

     หลังจากคุณใช้คำสั่งนี้โปรแกรม alien จะทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์จาก .rpm เป็น .deb ซึ่งสามารถนำ Package
ดังกล่าวไปติดตั้งใน Ubuntu โดยใช้ Debian package installer ในการติดตั้ง โดยใช้ Command:

     $sudo dpkg –i deb-file-name.deb

     ถ้าคุณอยากได้่โปแกรม "alien" ที่ใหม่กว่าหรืออยากติดตามความเคลื่อนไหวและการพัฒนาของโปรแกรม "alien สามารถเข้าไปดูได้
โดย คลิ๊กที่นี่

Comments are closed.